STATUS - izvorna kućna pomagala d.o.o. Karlovac

Smičiklasova 5c

47000 Karlovac

Hrvatska

Telefon i faks: +385 (0)47 421 320

Podrška za korisnike i servisni telefon: +385 (0)47 421 246

E-mail: info@status-trgovina.hr

OIB: 81282681568

 

STATUS d.o.o. Metlika

Ulica Belokranjskega odreda 19

8330 Metlika

Telefon: +386 (0)7 36 91 230

Faks: +386 (0)7 36 91 232

E-mail: info@status.si

Porezni broj: 14048507

Identifikacijski broj: SI 14048507

Matični broj: 5900557

Šifra djelatnosti: 51.700

Prodaja i tržišno komuniciranje

Telefon: +386 (0)7 36 91 210

e-mail: info-prodaja@status.si