HomeVac 16-dijelni set

880,00 kn

Za sve svjesne značaja vakuumskog pohranjivanja i koji ga želite isprobati, a ne znate gdje bi započeli – preporučujemo HomeVac i set vakuumskih proizvoda.

Sadrži po jedan proizvod iz svih skupina vakuumskih pomagala i vakuumski aparat HomeVac, namijenjen manjim domaćinstvima sa zahtjevnim korisnicima.

Garancija HomeVaca vrijedi dvije godine uz priloženje potpisanog garancijskog lista.

880,00 kn

Opis

Namijenjen je korisnicima koji drže do jednostavnosti upotrebe, ne vakuumiraju veliku količinu namirnica svakodnevno, a svejedno zahtjevaju visoko kvalitetno pohranjene namirnice. Posebno preporučujemo domaćinstvima koja pohranjuju u vrtu proizvedeno povrće i izrađuju manju količinu suhomesnatih proizvoda.

Funkcije i odlike HomeVaca:

 • automatsko vakuumiranje (aparat zavakuumira namirnicu i sam prekine proces vakuumiranja kada dostigne podtlak – 750 mb),
 • ručno vakuumiranje za vakuumiranje osjetljivih i mekanih namirnica,
 • nastavak za vakuumiranje Statusovih vakuumskih posuda, poklopaca, vrča i zatvarača staklenki,
 • elektronika je prilagođena približno 10 000 vakuumiranja.

Upotreba

 • Aparat aktivirate uključivanjem u električnu mrežu.
 • Iz folije u roli prvo načinite vrećicu. Odrežite primjerenu dužinu i zavarite - rub vrećice namjestite na vareći trak, zatvorite aparat i pritisnite tipku Varenje.
 • Namirnicu umetnite u vrećicu, zatvorite aparat i pritisnite Vakuumiranje vrećice.

Za namirnice s većim sadržajem vode (krastavci, zelje, svježe meso itd.) upotrebite ručnu funkciju i sklopke sa strane:

 • Namirnicu umetnite u vrećicu, zatvorite aparat i pritisnite Vakuumiranje vrećice/Start.
 • Kada je isisano dovoljno zraka, pritisnite tipku Stop.
 • Aparat otvorite i namirnica u vrećici je pripremljena za zamrziva.

Vakuumiranje možete olakšati sa Obostranom ljepljivom trakom Status Stiki, koju pričvrstite na aparat za vakuumiranje i vrećice se na traku kod procesa zalijepe same. Tako imate glatku vrećicu bez bora, a vakuumiranje je lakše, jer imate oboje roke slobodne i vrećice ne treba držati.

Status Stiki moguče je dobiti kao samostalan proizvod, u kompletu je 5 Stiki traka.

Vakuumiranje ostalih vakuumskih pomagala (posuda, poklopaca, vrčeva ... ):

 • Nastavak namjestite na vakuumski aparat, a zvonoliki dio na ventil vakuumske posude.
 • Pritisnite Vakuumiranje posude.

Upotreba ostalih dijelova seta

 • Pred upotrebu vakuumske posude i poklopce operite . Uvjerite se da su rubovi posude, brtve i poklopci čisti i suhi.
 • Vakuumskim poklopcem zatvorite posudu i pritisnite ručke prema dolje. /Univerzalan vakuumski poklopac položite na posudu. Budite pozorni da ima ravan rub./ Poklopcem zatvorite staklenku.
 • Vakuumsku pumpicu namjestite precizno na ležište ventila koji se nalazi na sredini poklopca.
 • Višekratnim uvlačenjem i potiskivanjem pumpice izvlačite zrak iz posude, dok ne dođe do osjetnog otpora (približno 5-10 poteza).
 • Posudu otvorite tako što ćete kažiprstom otkloniti ventil u željenom smjeru (čujete šum zraka). Ručke poklopca preklopite prema gore i odstranite poklopac sa posude.

Vakuumskim aparatom nije dozvoljeno vakuumiranje namirnica koje sadrže veliku količinu vode! Ukoliko tekućina slučajno zađe u sustav, na donjoj je strani aparata preventivno načinjen spremnik koji omogućava sakupljanje manje količine tekućine i njeno pražnjenje.

Vakuum usporava, ali ne može spriječiti nastanak bakterija, zato hranu i namirnice uvijek pohranjujte u hladnjaku. Ukoliko slučajno po dugotrajnom vakuumiranju ručna pumpica ne klizi bezprijekorno, preporučujemo da unutarnji dio ručne pumpice blago nauljite parafinskim odnosno jestivim uljem.

Sustav seta

HomeVac set uključuje:

 • 1 vakuumski aparat HomeVac s priključkom za vakuumiranje Statusovih vak. pomagala
 • 1 folija u roli širine 200 i dužine 1500 mm
 • 1 folija u roli širine 280 i dužine 1500 mm
 • 3 manje vrećice, dimenzija 200 x 280 mm
 • 3 veće vrećice, dimenzija 280 x 360 mm
 • 1 pravokutnu vakuumsku posudu Timer 0,5 litara
 • 1 pravokutnu vakuumsku posudu Timer 2 litre
 • 1 univerzalni vakuumski poklopac, veličine 13 cm
 • 1 zatvarač Power Seal dužine 22 cm
 • 1 ručnu vakuumsku pumpicu
 • priključak za vakuumiranje posuda i drugih Statusovih vakuumskih pomagala
 • nož za rezanje folije
 • upute za upotrebu

Čišćenje i održavanje

HomeVac je električni aparat, zbog čega ga uvijek pred čišćenjem isključite iz električne mreže. Čistite ga navlaženom krpom koja ne smije biti preoštra. Pazite da aparat ne dođe u dodir s vodom.

Savjetujemo da ga temeljito očistite po svakom korištenju.

Vakuumske posude i poklopci se jednostavno peru s uobičajenim sredstvima za ručno pranje posuđa ili u stroju za pranje posuđa.

Ne koristite strugala, grube spužvice i krpe ni agresivna sredstva za čišćenje. Pri čišćenju pazite da ne ogrebete ili oštetite dijelove za zatvaranje (rubove posuda, brtve i ventilne nastavke za pumpicu).

Vaša recenzija