Blog

7 razloga za (ne)djelovanje vakuumskog aparata

U sezoni vakuumiranja pojavi se puno slabe volje zbog (ne)djelovanja vakuumskog aparata. Riječ (ne)djelovanje zapisujemo tako jer u većini primjera aparat djeluje sasvim dobro, samo neki drugi faktori utječu na proces vakuumiranja. Pripremili smo članak koji pojasnjuje koji drugi čimbenici utječu na aparat.

1. Radna temperatura aparata – isto kao što moramo mi ogrijati tijelo prije tjelovježbe da se ne povrijedimo tako i vakuumirka treba zagrijavanje na radnu temperaturu. To napravite tako da prije vakuumiranja jedanput ili dvaput aktivirate varenje “na prazno” bez vrećice. Tako će biti svaki var gladak, a pumpa aparata snažna.

2. Temperatura okoline – i niske temperature utječu na djelovanje aparata. Ne preporučamo vakuumiranje u podrumu ili špajzi na niskim temperaturama jer se može dogoditi da aparat neće variti ili će usred ciklusa prestati raditi. Vakuumski aparat za besprijekoran rad treba optimalnu radnu temperaturu – to je sobna temperatura negdje između 20 i 25 °C.

obitelj vakuumira
Idealan prostor za vakuumiranje namirnica je kuhinja – tu je uvijek primjerena temperatura zraka.

3. Vakuumske vrećice – nisu sve vrećice jednako kvalitetne i nisu svi vakuumski aparati istog ranga. Statusove vakuumske vrećice su kompatibilne sa svim vakuumirkama – čak i s aparatima drugih proizvođača jer ih odlikuje poseban sastav materijala. Više o njima smo napisali u ovom blogu. A Statusovi vakuumski aparati neće djelovati sa svim vakuumskim vrećicama jer nisu sve primjerene debljine i nemaju dovoljno visokog rebrastog profila ili nisu od primjerenih materijala. Statusovi aparati nisu kompatibilni s vrećicama slabije kvalitete.

4. Pozicioniranje vrećice – najprije moramo odlučiti što želimo raditi: vakuumirati ili samo variti. Ako vakuumiramo, onda vrećicu namjestimo u sredinu vakuumskog kanala – to je prostor između brtvi. Aparat taj kanal hermetički zatvori te iz njega (i ujedno iz vrećice) isisa zrak – zavakuumira. Ako želimo vrećicu samo zavariti, onda ju postavimo na traku za varenje (samo do brtve, ne preko). Traka za varenje je linija teflonske trake pod kojom je žica za varenje.

problemi s varenjem vakuumskog aparata
Primjeri dviju slabih i jednog dobrog vara.

5. Poravnavanje vrećice – svako namještanje vrećice mora biti precizno i ravno. Ako je vrećice zgužvana, onda ju aparat neće moći zavariti ili će nastati izgužvani var. U tom slučaju može se dogoditi da vakuum popustiti. Isto tako je važno da ostavite dovoljno velik rub za varenje i vakuumiranje – bar oko 5 cm. U slučaju da je rub prekratak, aparat neće moći izvući zrak i zavariti vrećicu.

6. Zaključavanje poklopca – neki vakuumski aparati moraju biti zaključani pri procesu vakuumiranja i varenja. Takav primjer je model SV2000 s brojevima 1 i 2 na poklopcu koja označavaju mjesta na koja je potrebno pritisnuti prije početka vakuumiranja ili varenja. Za otvaranje samo dignete crvenu ručku.

vakuumski aparat Status SV2000 zaključavanje
Pritiskom na označene dijelove poklopca aparat se zaključa.

7. Brtve – su fleksibilne, zato je normalno da s vremenom izgube elastičnost. Dok je aparat nov, brtve su čvrste i manje fleksibilne, zato dobro zatvore vakuumski kanal. Kroz neko vrijeme omekšaju i izgube fleksibilnost, zato pri normalnom pritisku ne uspiju hermetički zatvoriti vakuumski kanal. Brtve možete zamijeniti i sami. Naručite ih na telefonskom broju 047 421 246 ili porukom putem servisnog obrasca. Cijena brtvi je 15 kn.

Ako ste provjerili sve gore opisane točke i još uvijek imate poteškoće, onda nazovite 047 421 246 radnim danom između 8 i 16 sati. Skupa s našom savjetnicom ćete provjeriti ako je potrebno aparat poslati na servis ili su rješenje originalne Statusove vrećice. 🙂

Dijelite objavu